Học Bổng Chương Trình QTS Diploma

Từ Quỹ Học Bổng Các Giáo Sư Úc

Hàng trăm suất học bổng giá trị cao được trao tặng nhằm hỗ trợ chi phí học tập và khuyến khích tinh thần học tập quốc tế của thế hệ trẻ Việt Nam.

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
logo WSU
logo BUV
logo Deakin
logo RMIT

Học Bổng Du Học 

Học bổng giá trị cao từ 30+ Đại Học Đối Tác và các học bổng du học khác dành cho sinh viên QTS Diploma

Đăng Ký Để Được Tư Vấn Chi Tiết Về Cơ hội “Học Bổng Kép”

Học viên QTS Diploma với đặc quyền nhận được hai đầu học bổng học tập giá trị  bao gồm học bổng không giới hạn của các Giáo Sư Úc cho chương trình QTS Diploma với giá trị lên đến 100% học phí và học bổng giá trị cao từ hơn 30 Đại Học đối tác dành riêng cho sinh viên QTS Diploma